มอเตอร์ ABB 4 แรงม้า รุ่น M2QA100L2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 5.5 แรงม้า รุ่น M2QA112M2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 7.5 แรงม้า รุ่น M2QA132S2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 10 แรงม้า รุ่น M2QA132S2B[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 15 แรงม้า รุ่น M2QA160M2A[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 20 แรงม้า รุ่น M2QA160M2B[3,000rpm]
มอเตอร์ ABB 1 แรงม้า รุ่น M2QA80M4B[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 1.5 แรงม้า รุ่น M2QA90S4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 2 แรงม้า รุ่น M2QA90L4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 3 แรงม้า รุ่น M2QA100L4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 4 แรงม้า รุ่น M2QA100L4B[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 5.5 แรงม้า รุ่น M2QA112M4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 7.5 แรงม้า รุ่น M2QA132S4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 10 แรงม้า รุ่น M2QA132M4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 15 แรงม้า รุ่น M2QA160M4A[1,500 rpm ]
มอเตอร์ ABB 20 แรงม้า รุ่น M2QA160L4A[1,500 rpm ]
เพรสเชอร์เกจ 0 - 10 บาร์ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/2 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 6 บาร์ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/2 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 6 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 400 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 250 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 4 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 16 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 16 บาร์ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/2 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 25 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 100 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 100 บาร์ หน้าปัด 4 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/2 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 2.5 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0 - 40 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
เพรสเชอร์เกจ 0-6 บาร์หน้าปัด 2 1/2นิ้ว เกลียวออกหลังแบบมีแคล้มป์ล็อค
เพรสเชอร์เกจสำหรับน้ำยาทำความเย็น R 410 ด้าน LOW
เพรสเชอร์เกจสำหรับน้ำยาทำความเย็น R 410 ด้าน HI
เพรสเชอร์เกจ 0 - 7 บาร์ หน้าปัด 2 1/2 นิ้ว เกลียวออกล่าง 1/4 นิ้ว
ถังควบคุมแรงดันน้ำ BAUMAN 25 ลิตร
ถังควบคุมแรงดันน้ำ BAUMAN 20 ลิตร
ถังควบคุมแรงดันน้ำ BAUMAN 40 ลิตร
ถังควบคุมแรงดันน้ำ BAUMAN 80 ลิตร
ถังควบคุมแรงดันน้ำ BAUMAN 60 ลิตร
ถังควบคุมแรงดันน้ำ BAUMAN 50 ลิตร
ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank ZILMET 24 ลิตร
ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank ZILMET 50 ลิตร
ถังแรงดันน้ำ pressure wave ร่น PEWB-24
ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank ZILMET 80 ลิตร
ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank ZILMET 100 ลิตร
ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank ZILMET 200 ลิตร
ถังแรงดันน้ำ Pressure Tank ZILMET 300 ลิตร
ถังแรงดันน้ำ pressure wave ร่น PWB2LX
ถังแรงดันน้ำ pressure wave ร่น PWB8LX
ถังแรงดันน้ำ pressure wave ร่น PWB12LX
ถังแรงดันน้ำ pressure wave ร่น PWB18LX

                
Sitemap หมวดหมู่